Ide për Shërbim të Përditshëm nga Nisma Ndriçoje Botën

Ne mund ta bëjmë këtë periudhë Krishtlindjeje më të lumtur duke treguar dashuri në të njëjtën mënyrë siç bëri Jezusi gjatë shërbesës së Tij në vdekshmëri. Nëse nuk je i sigurt si ta bësh, këto sugjerime janë një vend i mirë nga t’ia fillosh.

Na Ndiq me Idetë për Shërbim në Mediat Shoqërore
Na gjej @EjaniTeKrishti

Më Shumë Mënyra për ta Zbatuar Nismën Ndriçoje Botën