Shkarkimet

Përdori këto burime për një Krishtlindje më kuptimplotë, qoftë nëse është diçka për veten tënde ose diçka për t’ia treguar dikujt tjetër.

...
Një grua duke mbuluar një burrë të pastrehë me pallton e saj
Një grua duke mbuluar një burrë të pastrehë me pallton e saj

Ndriçoje Botën me Dashuri

Ne të gjithë mund të luajmë një rol në historinë e Krishtlindjes.

01:21

...
Maria duke mbajtur në krahë foshnjën Jezus
Maria duke mbajtur në krahë foshnjën Jezus

Krishti Fëmijë

Lindja e Krishtit bëhet e prekshme me hollësi të gjalla gjatë këtij filmi të shkurtër 18-minutësh.

17:57

words and things

Ndriçoje Telefonin ose Ekranin e Kompjuterit me Sfondet e Krishtlindjes

Ftoje Paqen në Shtëpinë Tënde

Takohu me misionarët ose fto dikë tjetër të takohet me ta në shtëpinë tënde.

Emri Ju lutemi shkruani një vlerë
Mbiemri Ju lutemi shkruani një vlerë
Adresa e Postës Elektronike Ju lutemi shkruani një vlerë
Please select an option.
Ju lutemi, përzgjidhni një qark Ju lutemi, përzgjidhni një vend
Ju lutemi, përzgjidhni një vend
Sorry, we couldn't find any addresses that would help you.
Emri i Rrugës Ju lutemi, shkruani një adresë
Qyteti Ju lutemi, shkruani një emër qyteti
Qarku Ju lutemi, përzgjidhni një shtet
Ju lutemi, përzgjidhni një shtet
Numri i telefonit celular (për të lënë orar) Ju lutemi shkruani një vlerë

Temat për diskutim

ME DËSHIRË: A ka ndonjë temë ose pyetje specifike që do të donit ta diskutonit gjatë takimit tonë? (p.sh. Si ta ndiej dashurinë e Perëndisë për mua?) Ju lutemi shkruani një vlerë

A do të ishit i/e interesuar për të ardhur në Kishë me ne?

A do të ishit i/e interesuar për të ardhur në Kishë me ne? Please select an option.
A duket i saktë ky informacion?
Emri dhe adresa e postës elektronike
Adresa dhe telefoni
Informacion shtesë

E kuptoj se misionarët do të vihen në kontakt me mua për t’u dhënë përgjigje pyetjeve të mia e për të shpërndarë një mesazh lartësues.

E kuptoj se misionarët do të vihen në kontakt me mua për t’u dhënë përgjigje pyetjeve të mia e për të shpërndarë një mesazh lartësues. Please select an option

Më Shumë Mënyra për ta Zbatuar Nismën Ndriçoje Botën