Motrat misionare luajnë në piano me një familje

Eja Më Pranë Jezu Krishtit

Qoftë nëse dëshiron të fitosh këndvështrime nga Bibla, të mësosh si t’i lutesh Perëndisë ose të diskutosh se si mësimet e Jezu Krishtit mund t’i sjellin gëzim dhe paqe familjes sate, misionarët tanë miqësorë në zonën tënde janë gati të takohen me ty përmes internetit ose nga afër.

Emri Ju lutemi shkruani një vlerë
Mbiemri Ju lutemi shkruani një vlerë
Adresa e Postës Elektronike Ju lutemi shkruani një vlerë
Please select an option.
Ju lutemi, përzgjidhni një qark Ju lutemi, përzgjidhni një vend
Ju lutemi, përzgjidhni një vend
Sorry, we couldn't find any addresses that would help you.
Emri i Rrugës Ju lutemi, shkruani një adresë
Qyteti Ju lutemi, shkruani një emër qyteti
Qarku Ju lutemi, përzgjidhni një shtet
Ju lutemi, përzgjidhni një shtet
Numri i telefonit celular (për të lënë orar) Ju lutemi shkruani një vlerë

Temat për diskutim

ME DËSHIRË: A ka ndonjë temë ose pyetje specifike që do të donit ta diskutonit gjatë takimit tonë? (p.sh. Si ta ndiej dashurinë e Perëndisë për mua?) Ju lutemi shkruani një vlerë

A do të ishit i/e interesuar për të ardhur në Kishë me ne?

A do të ishit i/e interesuar për të ardhur në Kishë me ne? Please select an option.
A duket i saktë ky informacion?
Emri dhe adresa e postës elektronike
Adresa dhe telefoni
Informacion shtesë

E kuptoj se misionarët do të vihen në kontakt me mua për t’u dhënë përgjigje pyetjeve të mia e për të shpërndarë një mesazh lartësues.

E kuptoj se misionarët do të vihen në kontakt me mua për t’u dhënë përgjigje pyetjeve të mia e për të shpërndarë një mesazh lartësues. Please select an option

Për çfarë do të flasin misionarët?

Kjo varet nga ti. Si fillim, mund:

  • Të mësosh si të gjesh paqe nëpërmjet lutjes.
  • Të studiosh historinë e Krishtlindjes në Bibël.
  • Ta shohësh dhe të diskutosh për filmin e shkurtër “Krishti Fëmijë”.
  • Mëso më shumë rreth Kishës sonë.

Më Shumë Mënyra për ta Zbatuar Nismën Ndriçoje Botën