Dy misionarë luajnë në kitarë dhe duartrokasin jashtë

Studio me Ne, Ndieje Gëzimin

Këtë dhjetor, përjetoje sërish bukurinë dhe madhështinë e historisë së Krishtlindjes teksa i studion shkrimet e shenjta me misionarët tanë.

Emri Ju lutemi shkruani një vlerë
Mbiemri Ju lutemi shkruani një vlerë
Adresa e Postës Elektronike Ju lutemi shkruani një vlerë
Please select an option.
Ju lutemi, përzgjidhni një qark Ju lutemi, përzgjidhni një vend
Ju lutemi, përzgjidhni një vend
Sorry, we couldn't find any addresses that would help you.
Emri i Rrugës Ju lutemi, shkruani një adresë
Qyteti Ju lutemi, shkruani një emër qyteti
Qarku Ju lutemi, përzgjidhni një shtet
Ju lutemi, përzgjidhni një shtet
Numri i telefonit celular (për të lënë orar) Ju lutemi shkruani një vlerë

Temat për diskutim

ME DËSHIRË: A ka ndonjë temë ose pyetje specifike që do të donit ta diskutonit gjatë takimit tonë? (p.sh. Si ta ndiej dashurinë e Perëndisë për mua?) Ju lutemi shkruani një vlerë

A do të ishit i/e interesuar për të ardhur në Kishë me ne?

A do të ishit i/e interesuar për të ardhur në Kishë me ne? Please select an option.
A duket i saktë ky informacion?
Emri dhe adresa e postës elektronike
Adresa dhe telefoni
Informacion shtesë

E kuptoj se misionarët do të vihen në kontakt me mua për t’u dhënë përgjigje pyetjeve të mia e për të shpërndarë një mesazh lartësues.

E kuptoj se misionarët do të vihen në kontakt me mua për t’u dhënë përgjigje pyetjeve të mia e për të shpërndarë një mesazh lartësues. Please select an option

Qoftë nëse të intereson kapitulli te Lluka 2 ose çfarëdo pjese tjetër e Biblës, do të kesh disa udhërrëfyes miqësorë që do të të ndihmojnë të gjesh një ndjesi të re paqeje dhe qëllim të ri këtë dhjetor.

Çfarë temash mund të studiojmë?

Kjo varet nga ti. Si fillim, mund:

  • Të eksplorosh lutjen në shkrimet e shenjta.
  • Të studiosh historinë e Krishtlindjes.
  • Të eksplorosh mënyrën se si ta forcosh marrëdhënien tënde me Perëndinë.
  • Mëso se si Jezusi mund të të sjellë paqe ty dhe njerëzve të tu të dashur.

Më Shumë Mënyra për ta Zbatuar Nismën Ndriçoje Botën