Kërkoni një Libër Mormoni

Misionarët do t’ju dorëzojnë një kopje në dorë dhe do t’ju japin një vështrim të përgjithshëm. Ose ju mund të lexoni ose dëgjoni në internet dhe ne do të takohemi me ju virtualisht.

Emri
Ju lutemi, shkruani një vlerë
Mbiemri
Ju lutemi, shkruani një vlerë
Adresa e Postës Elektronike
Ju lutemi, shkruani një vlerë

Libri i Mormonit ju afron më shumë me Jezusin

Ashtu si Bibla, Libri i Mormonit është një anal i lashtë që na mëson për Jezusin.

Ai u përgjigjet pyetjeve thelbësore që i kemi të gjithë ne: A ka jetë pas vdekjes? Cili është qëllimi i jetës? Si mund të gjej lumturi dhe paqe tani?

Perëndia na premton se po ta lexojmë Librin e Mormonit me një zemër të hapur dhe një mendje të hapur, Ai mund të na ndihmojë ta dimë se ai është i vërtetë.

Njerëzit nga e gjithë bota dhe nga të gjitha fushat e jetës, po mësojnë se Libri i Mormonit mund të na ndihmojë të bëhemi njerëz më të mirë dhe ta ndiejmë më afër Perëndinë.