Porositni falas një Libër Mormoni

Ne do të vihemi në kontakt me ju për të caktuar një kohë kur të vijmë te ju, të japim një mesazh lartësues dhe t’ju japim Librin tuaj të Mormonit.

Libri i Mormonit ju afron më shumë me Jezusin

Ashtu si Bibla, Libri i Mormonit është një anal i lashtë që na mëson për Jezusin.

Ai u përgjigjet pyetjeve thelbësore që i kemi të gjithë ne: A ka jetë pas vdekjes? Cili është qëllimi i jetës? Si mund të gjej lumturi dhe paqe tani?

Perëndia na premton se po ta lexojmë Librin e Mormonit me një zemër të hapur dhe një mendje të hapur, Ai mund të na ndihmojë ta dimë se ai është i vërtetë.

Njerëzit nga e gjithë bota dhe nga të gjitha fushat e jetës, po mësojnë se Libri i Mormonit mund të na ndihmojë të bëhemi njerëz më të mirë dhe ta ndiejmë më afër Perëndinë.