Kërkoni një Libër Mormoni

Misionarët do t’ju dorëzojnë një kopje në dorë dhe do t’ju japin një vështrim të përgjithshëm. Ose ju mund të lexoni ose dëgjoni në internet dhe ne do të takohemi me ju virtualisht.

Emri Ju lutemi shkruani një vlerë
Mbiemri Ju lutemi shkruani një vlerë
Adresa e Postës Elektronike Ju lutemi shkruani një vlerë
Ju lutemi, përzgjidhni një qark Ju lutemi, përzgjidhni një vend
Ju lutemi, përzgjidhni një vend
Sorry, we couldn't find any addresses that would help you.
Emri i Rrugës Ju lutemi, shkruani një adresë
Qyteti Ju lutemi, shkruani një emër qyteti
Qarku Ju lutemi, përzgjidhni një shtet
Ju lutemi, përzgjidhni një shtet
Numri i telefonit celular (për të lënë orar) Ju lutemi shkruani një vlerë

Çfarë ju shtyu të bënit kërkesë? (Përzgjidhini të gjitha ato që gjejnë zbatim)

Çfarë ju shtyu të bënit kërkesë? (Përzgjidhini të gjitha ato që gjejnë zbatim) Please select an option.

A do të ishit i/e interesuar për të ardhur në Kishë me ne?

A do të ishit i/e interesuar për të ardhur në Kishë me ne? Please select an option.
A duket i saktë ky informacion?
Emri dhe adresa e postës elektronike
Adresa dhe telefoni
Informacion shtesë

E kuptoj se misionarët do të vihen në kontakt me mua për të lexuar dhe diskutuar për Librin e Mormonit.

E kuptoj se misionarët do të vihen në kontakt me mua për të lexuar dhe diskutuar për Librin e Mormonit. Please select an option

Libri i Mormonit ju afron më shumë me Jezusin

Ashtu si Bibla, Libri i Mormonit është një anal i lashtë që na mëson për Jezusin.

Ai u përgjigjet pyetjeve thelbësore që i kemi të gjithë ne: A ka jetë pas vdekjes? Cili është qëllimi i jetës? Si mund të gjej lumturi dhe paqe tani?

Perëndia na premton se po ta lexojmë Librin e Mormonit me një zemër të hapur dhe një mendje të hapur, Ai mund të na ndihmojë ta dimë se ai është i vërtetë.

Njerëzit nga e gjithë bota dhe nga të gjitha fushat e jetës, po mësojnë se Libri i Mormonit mund të na ndihmojë të bëhemi njerëz më të mirë dhe ta ndiejmë më afër Perëndinë.