Kërkoni një Libër Mormoni

Misionarët do t’ju dorëzojnë një kopje në dorë dhe do t’ju japin një vështrim të përgjithshëm. Ose ju mund të lexoni ose dëgjoni në internet dhe ne do të takohemi me ju virtualisht.

Emri
Ju lutemi, shkruani një vlerë
Mbiemri
Ju lutemi, shkruani një vlerë
Adresa e Postës Elektronike
Ju lutemi, shkruani një vlerë
Ju lutemi, përzgjidhni një qark
Ju lutemi, përzgjidhni një vend
Ju lutemi, përzgjidhni një vend
Na vjen keq, nuk mund të gjenim ndonjë adresë që do t’ju ndihmonte.
Emri i Rrugës
Ju lutemi, shkruani një adresë
Përse na nevojitet adresa juaj? Si takimet përmes internetit edhe ato fizike kryhen nga misionarët në zonën tuaj vendore.
Nr. i apartamentit, hyrjes ose njësisë
Ju lutemi, shkruani një vlerë
Qyteti
Ju lutemi, shkruani një emër qyteti
Qarku
Ju lutemi, përzgjidhni një shtet
Ju lutemi, përzgjidhni një shtet
Telefonit celular
Ju lutemi, shkruani një vlerë
Për të lënë orar
A duket i saktë ky informacion?
Emri dhe adresa e postës elektronike
Adresa dhe telefoni

E kuptoj se misionarët do të vihen në kontakt me mua për të lexuar dhe diskutuar për Librin e Mormonit.

E kuptoj se misionarët do të vihen në kontakt me mua për të lexuar dhe diskutuar për Librin e Mormonit.
Please select an option

Libri i Mormonit ju afron më shumë me Jezusin

Ashtu si Bibla, Libri i Mormonit është një anal i lashtë që na mëson për Jezusin.

Ai u përgjigjet pyetjeve thelbësore që i kemi të gjithë ne: A ka jetë pas vdekjes? Cili është qëllimi i jetës? Si mund të gjej lumturi dhe paqe tani?

Perëndia na premton se po ta lexojmë Librin e Mormonit me një zemër të hapur dhe një mendje të hapur, Ai mund të na ndihmojë ta dimë se ai është i vërtetë.

Njerëzit nga e gjithë bota dhe nga të gjitha fushat e jetës, po mësojnë se Libri i Mormonit mund të na ndihmojë të bëhemi njerëz më të mirë dhe ta ndiejmë më afër Perëndinë.