Çfarë Besojmë Ne

Si të krishterë, ne besojmë tek të mësuarit e gjithçkaje mundemi rreth Jezusit. Lumturia më e madhe në jetë vjen nga ndjekja e Shpëtimtarit. Ju do ta ndieni dashurinë e Tij për ju teksa kërkoni të merrni një kuptim për jetën dhe mësimet e Tij.

Merrni një kopje falas të Librit të Mormonit
Porositni Tani

Pyetje të Zakonshme

Njerëzit kanë shumë pyetje në lidhje me “mormonët”, ose e thënë më me respekt, anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Klikoni këtu për të parë listën e plotë.