Jezu Krishti

Jezusi është Biri i Perëndisë dhe Shpëtimtari ynë i dashur. Ai jetoi që të na mësonte dhe Ai vuajti e vdiq që të na shpëtonte nga mëkati e vdekja. Për shkak të Tij, ne mund të marrim falje, mund t’i kapërcejmë sfidat dhe mund të jetojmë me Perëndinë sërish një ditë.

Afrohuni më pranë Jezu Krishtit. Studiojeni Biblën me ne.
Kërkoni një vizitë

Pyetje të Zakonshme

Njerëzit kanë shumë pyetje në lidhje me “mormonët”, ose e thënë më me respekt, anëtarët e “Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme”. Klikoni këtu për të parë listën e plotë.