Misionarë duke i dhënë mësim një familjeje në shtëpi

Afrojuni më Shumë Perëndisë. Takohuni me Misionarët.

Thellojeni marrëdhënien tuaj me Perëndinë dhe mësojeni planin e Tij për ju ndërsa takoheni me misionarë nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Do të lutemi, të lexojmë dhe t’i diskutojmë mësimet e Jezu Krishtit me ju.

Regjistrohu për një mësim nëpërmjet internetit ose me prani fizike

Emri
Ju lutemi, shkruani një vlerë
Mbiemri
Ju lutemi, shkruani një vlerë
Adresa e Postës Elektronike
Ju lutemi, shkruani një vlerë

Shihni se si Misionarët i Ndihmuan të Tjerët të Ndienin Dashurinë e Perëndisë

3bee2052a2c816ebaf7b429f1e38cff7069b8c2b
Alehandra
Lexoni
“Kisha lloj‑lloj pyetjesh. Kush ishte Shpëtimtari im? A më njihte mua Ati Qiellor? Cili ishte plani i Tij për mua? Ata ishin gjithmonë të gatshëm dhe të papërtuar për t’iu përgjigjur pyetjeve të mia dhe gjithmonë kishin burime për t’i mbështetur ato.”
Kthehu Prapa
922c1c8b408165da9a6efcd70e8a50bcb32ad7d6
Parisi
Lexoni
“Misionarët më në fund më thanë: ‘Në se do të dish a është e vërtetë kjo[,] … mos u bazo vetëm te fjalët tona. Shko te burimi i gjithë së vërtetës.’ Pikërisht këtë bëra. Kur e pyeta Perëndinë nëse ajo që po më thonin ata ishte e vërtetë, kjo solli një ndjenjë dashurie, gëzimi dhe paqeje.”
Kthehu Prapa
b34aa0b47ba070aeded253a6c8ea43353f29036a
Xheniferi
Lexoni
“Ata thjesht duan të jenë si Shpëtimtari i tyre, Jezu Krishti. Kjo është. Ata nuk kanë asgjë tjetër përveç qëllimeve të mira dhe asgjë tjetër përveç dashurisë.”
Kthehu Prapa
7f1fc8e652888cf30beb0d2b369ea780dce26226
Natalia
Lexoni
“Kur i takuam për herë të parë misionarët, ata sollën lumturi. Ata rrezatonin gëzim dhe dashuri.”
Kthehu Prapa

Çfarë të Presësh nga Takimi Yt

Jemi të emocionuar që t’ju takojmë dhe ndihmojmë të ndieni paqen dhe sigurinë në jetë që vjen nga të jetuarit e ungjillit të Jezu Krishtit. Ja si mund të jetë takimi yt:

Misionare duke u njohur me njerëzit me të cilët po takohen
Do të njihemi me njëri-tjetrin.
Misionarë duke u lutur me një grua përpara se të studiojnë së bashku
Do të lutemi së bashku.
Misionare duke i lexuar një gruaje nga Libri i Mormonit
Do të mësojmë për ungjillin e Jezu Krishtit.
Dy gra që përshëndetin njëra‑tjetrën në kishë
Do t’ju ftojmë të vini në kishë me ne.

Dëshironi të Mësoni më Shumë?