Familja Është Përgjithmonë

Përveç të qenit themeli i patundur i shoqërisë, familja është qendrore në planin e Perëndisë për lumturinë e përjetshme të të gjithë fëmijëve të Tij. Dhe Ai e ka bërë të mundur që marrëdhëniet familjare të zgjatin përtej kësaj jete, jo thjesht “derisa vdekja t’ju ndajë”. Kontrollojini hallkat lidhëse më poshtë për të parë gjithçka që Perëndia ka zbuluar rreth rëndësisë së familjeve.

Le të flasim më shumë rreth familjeve
Caktoni një Vizitë