Ardhja më Pranë Perëndisë

Perëndia është i vërtetë. Ai ju njeh dhe Ai ju do. Ju mund të zhvilloni një marrëdhënie më të ngushtë nëpërmjet besimit, lutjes dhe leximit të shkrimeve të shenjta. Shpirti i Shenjtë do t’ju ndihmojë teksa përpiqeni ta njihni më mirë Perëndinë.

Zbulojeni qëllimin e Perëndisë për ju
Takohuni me Misionarët

Pyetje të Zakonshme

Njerëzit kanë shumë pyetje në lidhje me “mormonët”, ose e thënë më me respekt, anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Klikoni këtu për të parë listën e plotë.