Bibla e Shenjtë

Nëpër të gjitha faqet e saj, Bibla e Shenjtë jep mësim se Perëndia kurrë nuk resht së dashuri fëmijët e Tij. Ndiejeni dashurinë që Perëndia e ka për ju kur e lexoni Biblën.

Pyetje të Zakonshme

Njerëzit kanë shumë pyetje në lidhje me “mormonët”, ose e thënë më me respekt, anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Klikoni këtu për të parë listën e plotë.