Tema të Biblës

Bibla mund të na mësojë për gjëra që na bëjnë të lumtur – si familja, shërbimi dhe besimi. Futuni që t’i shqyrtoni disa prej mësimeve.