20 Vargje nga Bibla që Ju Ndihmojnë ta Ndieni Dashurinë e Perëndisë

Dashuria është kudo në Bibël. Por këto 20 vargje nga Bibla rreth dashurisë janë më shumë sesa thjesht citime frymëzuese – ato janë udhëzime që t’ju ndihmojnë të bëheni një njeri më i mirë, t’i përmirësoni marrëdhëniet tuaja dhe ta ndiqni Jezu Krishtin. Perëndia na urdhëron të gjithëve që të kemi dashuri hyjnore, dashurinë e pastër të Krishtit, kundrejt çdo njeriu.

Cilësitë e dashurisë

Perëndia dëshiron që ne t’i duam të tjerët siç na do Ai ne – me një dashuri që është vetëmohuese, dashamirëse dhe e përjetshme.

1

2

3

4

5

6

Doni çdo njeri

Dashuria e Perëndisë nuk dështon kurrë dhe është gjithëpërfshirëse. Perëndia e do çdo njeri në tokë. Ai pret që ju të bëni të njëjtën gjë – edhe kur është sfiduese.

7

8

9

10

Duajeni familjen tuaj

Familjet janë qendrore në planin e Perëndisë për lumturinë tonë. Marrëdhëniet e dashura familjare mund të zgjatin përgjithmonë.

11

12

13

14

15

Perëndia ju do

Perëndia është Ati juaj Qiellor. Ai ju do. Ai vëzhgon mbi secilin prej fëmijëve të Tij dhe kujdeset thellësisht për ta.

16

17

Duaje Perëndinë

Mbajeni mend që të tregoni gjithmonë dashuri, nderim dhe mirënjohje ndaj Perëndisë, i cili ju ka dhënë gjithçka.

18

19

20