Skip main navigation

20 Vargje nga Bibla që Ju Frymëzojnë t’i Ndihmoni të Tjerët

Shërbimi ndaj të tjerëve është një tipar dallues i krishterimit të vërtetë. Bibla jep hollësi për shërbimin e përkushtuar të Jezu Krishtit ndaj të tjerëve dhe i nxit pasuesit e Tij që të bëjnë të njëjtën gjë. Bibla gjithashtu tregon se kur i ndihmojmë njerëzit e tjerë, ne i shërbejmë Perëndisë dhe marrim bekime.

Shihni se si Jezusi u shërbeu të tjerëve

Ai lau këmbët e dishepujve të Tij

“Mbasi hodhi ujë në një legen, filloi të lante këmbët e dishepujve dhe t’ua fshinte me peshqirin, me të cilin ishte ngjeshur” (Gjoni 13:45).

Ai shëroi të sëmurët

“Pastaj Jezusi hyri në shtëpinë e Pjetrit dhe pa që e vjehrra ishte në shtrat me ethe. Dhe ai ia preku dorën dhe ethet e lanë; dhe ajo u ngrit dhe nisi t’u shërbejë” (Mateu 8:14–15).

Ai ngriti të vdekurit

“Por ai, mbasi i nxori jashtë të gjithë, e kapi për dore dhe thirri duke thënë: ‘Vajzë, çohu!’. Asaj iu kthye fryma e saj dhe menjëherë u çua” (Lluka 8:54–55).

Fillojeni nga e Para
Ai vuajti për mëkatet tona

“Dhe u largua prej tyre, aq sa mund të hidhet një gur, dhe ra në gjunjë dhe lutej, duke thënë: ‘O Atë, po të duash, largoje këtë kupë nga unë! Megjithatë mos u bëftë vullneti im, por ytiʼ. … Dhe ai, duke qenë në agoni, lutej edhe më fort; dhe djersa e tij po i bëhej si gjak i mpiksur që bie për tokë” (Lluka 22:41–42, 44).

 
 

Nga Bibla mësojmë për shumë veprime shërbimi të kryera nga Jezu Krishti, Shpëtimtari ynë. Ai na këshilloi të përpiqemi fort që ta ndjekim shembullin e Tij të përsosur duke i ndihmuar bashkëqeniet tona. Këto 20 vargje që gjenden te Bibla e Shenjtë, na frymëzojnë që t’u shërbejmë të tjerëve dhe na mësojnë se si ta bëjmë këtë gjë.

Bibla na mëson që t’i duam të tjerët dhe t’u shërbejmë atyre

1

2

3

4

Shërbejini familjes suaj

5

6

7

Shërbejuni të afërmve tuaj

8

9

10

11

Shërbejuni armiqve tuaj

12

13

14

15

Bekimet prej ndihmës së dhënë të tjerëve

16

17

18

19

20

Kur i duam dhe u shërbejmë bashkënjerëzve tanë, ne i jetojmë të dy urdhërimet. Duke i ndihmuar fëmijët e dashur të Perëndisë, ne tregojmë dashurinë tonë për Të. Duke u shërbyer familjes, të afërmve dhe armiqve tanë, dashuria jonë për ta rritet. Bibla na mëson se si t’u shërbejmë të tjerëve, si ta ndjekim Jezusin dhe si të gjejmë gëzim.

Mormon.org Chat is typing...