20 Vargje nga Bibla që Ju Frymëzojnë t’i Ndihmoni të Tjerët

Shërbimi ndaj të tjerëve është një tipar dallues i krishterimit të vërtetë. Bibla jep hollësi për shërbimin e përkushtuar të Jezu Krishtit ndaj të tjerëve dhe i nxit pasuesit e Tij që të bëjnë të njëjtën gjë. Bibla gjithashtu tregon se kur i ndihmojmë njerëzit e tjerë, ne i shërbejmë Perëndisë dhe marrim bekime.

Shihni se si Jezusi u shërbeu të tjerëve

Ai lau këmbët e dishepujve të Tij

“Mbasi hodhi ujë në një legen, filloi të lante këmbët e dishepujve dhe t’ua fshinte me peshqirin, me të cilin ishte ngjeshur” (Gjoni 13:45).

Ai shëroi të sëmurët

“Pastaj Jezusi hyri në shtëpinë e Pjetrit dhe pa që e vjehrra ishte në shtrat me ethe. Dhe ai ia preku dorën dhe ethet e lanë; dhe ajo u ngrit dhe nisi t’u shërbejë” (Mateu 8:14–15).

Ai ngriti të vdekurit

“Por ai, mbasi i nxori jashtë të gjithë, e kapi për dore dhe thirri duke thënë: ‘Vajzë, çohu!’. Asaj iu kthye fryma e saj dhe menjëherë u çua” (Lluka 8:54–55).

Ai vuajti për mëkatet tona

“Dhe u largua prej tyre, aq sa mund të hidhet një gur, dhe ra në gjunjë dhe lutej, duke thënë: ‘O Atë, po të duash, largoje këtë kupë nga unë! Megjithatë mos u bëftë vullneti im, por ytiʼ. … Dhe ai, duke qenë në agoni, lutej edhe më fort; dhe djersa e tij po i bëhej si gjak i mpiksur që bie për tokë” (Lluka 22:41–42, 44).

 
 

Nga Bibla mësojmë për shumë veprime shërbimi të kryera nga Jezu Krishti, Shpëtimtari ynë. Ai na këshilloi të përpiqemi fort që ta ndjekim shembullin e Tij të përsosur duke i ndihmuar bashkëqeniet tona. Këto 20 vargje që gjenden te Bibla e Shenjtë, na frymëzojnë që t’u shërbejmë të tjerëve dhe na mësojnë se si ta bëjmë këtë gjë.

Bibla na mëson që t’i duam të tjerët dhe t’u shërbejmë atyre

1

2

3

4

Shërbejini familjes suaj

5

6

7

Shërbejuni të afërmve tuaj

8

9

10

11

Shërbejuni armiqve tuaj

12

13

14

15

Bekimet prej ndihmës së dhënë të tjerëve

16

17

18

19

20

Kur i duam dhe u shërbejmë bashkënjerëzve tanë, ne i jetojmë të dy urdhërimet. Duke i ndihmuar fëmijët e dashur të Perëndisë, ne tregojmë dashurinë tonë për Të. Duke u shërbyer familjes, të afërmve dhe armiqve tanë, dashuria jonë për ta rritet. Bibla na mëson se si t’u shërbejmë të tjerëve, si ta ndjekim Jezusin dhe si të gjejmë gëzim.