20 Vargje nga Shkrimi i Shenjtë për ta Forcuar Besimin Tuaj

Perëndia na këshillon të shkojmë përpara me besim te Jezusi kur përballemi me përvojat e ndryshme të jetës. Përgjatë shkrimeve të shenjta, ne gjejmë mësime frymëzuese për atë që është besimi dhe cilat janë bekimet e tij.

Këtu janë 20 shkrime të shenjta të mbushura me besim që japin këshillë, nxitje dhe premtime për ata që janë besnikë deri në fund.

Perëndia është besnik

1

2

3

Çfarë është besimi?

4

5

6

7

Përse kam nevojë për besim?

8

9

10

11

12

Mësoni më shumë rreth besimit në Librin e Mormonit
Kërkoni një Kopje

Besimi sjell bekime

13

14

15

16

17

18

19

20

Bibla e Shenjtë dhe Libri i Mormonit funksionojnë së bashku për ta forcuar besimin tonë te Jezu Krishti, Shpëtimtari i botës. Studimi i fjalës së Perëndisë në shkrimet e shenjta do t’ju ndihmojë të ushtroni besim tek Ai dhe t’i afroheni më shumë Atij.