Libri i Mormonit

Ashtu si Bibla, Libri i Mormonit është një libër i shkrimeve të shenjta që na mëson për Jezusin. Zbuloni se si mund të vini më pranë Perëndisë duke lexuar prej faqeve të tij.

Merrni një kopje falas të Librit të Mormonit
Porositni Tani

Pyetje të Zakonshme

Njerëzit kanë shumë pyetje në lidhje me “mormonët”, ose e thënë më me respekt, anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Klikoni këtu për të parë listën e plotë.