5 Mësime nga Bibla për Ne Sot

Ka shumë gjëra që një libër i lashtë mund të na i mësojë rreth jetës sonë bashkëkohore.

Bibla nuk është thjesht për njerëzit që ishin të gjallë kur jetoi Jezusi. Bibla është ende domethënëse për ne sot. Ja tek janë pesë mësime nga Bibla që mund t’ju ndihmojnë në botën e sotme.

1. Duajeni njëri–tjetrin

Jezu Krishti, të cilin e deshën dhe e mohuan, e njohu vetë gëzimin e dashurisë, si edhe dhembjen kur ajo dashuri nuk shprehet. Prandaj nuk është çudi që kur e pyetën se cili ishte urdhërimi më i madh, Ai u përgjigj me dashuri.

2. Kini besim te Perëndia

Pavarësisht nga ajo që hasim në jetë, nëse kthehemi te Perëndia, Ai do ta përdorë atë që të na jap mësim dhe të na bëjë më shumë si Ai. Në Bibël, ne mësojmë se besimi është veprimi i mirëbesimit tek ai proces.

3. Ju mund të merrni falje

Ngaqë Jezusi vdiq, kjo do të thotë që ne mund të marrim mundësi të pafundme që ta fillojmë përsëri dhe të jetojmë më mirë. Mësoni më shumë rreth asaj që do të thonë për ju falja dhe pendimi.

4. Perëndia dëshiron që ju të jeni të lumtur

Jeta nuk duhet të durohet, por të gëzohet. Perëndia dëshiron që fëmijët e Tij të jenë të lumtur. Edhe pse mund të duket i ndryshëm për çdo njeri, themeli i lumturisë së vërtetë ndërtohet mbi Shpëtimtarin Jezu Krisht.

5. Përkrahini të tjerët me dashuri

Komuniteti është më shumë sesa një vend ku jetohet së bashku. Ai është një vend ku tregohet dashuri – është një familje që tregon kujdes.

Jini Pjesë e Komunitetit Tuaj
Gjejeni një Kishë Pranë Jush