Jini Pjesë e një Komuniteti

Ne jemi njerëz të zakonshëm që përpiqemi të ndjekim shembullin e Jezu Krishtit. Ne e duam njëri tjetrin, e ndihmojmë njëri tjetrin dhe përpiqemi t’i ndjekim mësimet e Jezusit sa më mirë që mundemi. Ejani, bashkohuni me ne dhe përjetoni një ndjesi përkatësie dhe uniteti.

Ejani, adhuroni me ne
Gjejeni një Kishë Pranë Jush

Pyetje të Zakonshme

Njerëzit kanë shumë pyetje në lidhje me “mormonët”, ose e thënë më me respekt, anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Klikoni këtu për të parë listën e plotë.

Anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme janë si çdokush tjetër. Në fakt, ju mund të habiteni thjesht nga fakti se sa të zakonshëm mund të jenë ata! Jeta e tyre ka ulje, ngritje dhe gjithçka të ndërmjetme. Shenjtorët e ditëve të mëvonshme njihen që janë njerëz të lumtur, të qetë por kjo nuk do të thotë që ata nuk kanë sfida. Çdo njeri në këtë jetë po përballet me një betejë të vështirë, por nëse bëni më të mirën tuaj për ta jetuar ungjillin e Jezu Krishtit, ju mund të keni forcë dhe paqe shtesë për t’ia dalë mbanë.

Për sa i përket mënyrës së jetesës, shenjtorët e ditëve të mëvonshme përpiqen ta mbajnë Jezusin në qendër të jetës së tyre. Bindjet e tyre për Shpëtimtarin dhe mësimet e Tij ndikojnë në vendimet e tyre të përditshme për mënyrën se si flasin, vishen dhe veprojnë. Për shembull, ata përpiqen që ta shmangin punën të dielave në mënyrë që të mund të marrin pjesë në kishë, t’u shërbejnë të tjerëve dhe të kalojnë kohë me familjet e tyre. Anëtarët besnikë të Kishës gjithashtu nuk pinë duhan, nuk pinë alkool dhe nuk luajnë kumar.

Gjithnjë e më shumë njerëz po e refuzojnë idenë e fesë së organizuar dhe parapëlqejnë thjesht të jenë shpirtërorë dhe të përpiqen të jetojnë një jetë të mirë. Por njerëzit kanë nevojë për të dyja. Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme siguron strukturën dhe autoritetin e priftërisë, të domosdoshme për t’i plotësuar të gjitha urdhërimet e Perëndisë, duke përfshirë pagëzimin dhe marrjen e sakramentit (ose kungimin). Ju duhet të shkoni në kishë të dielave ndërsa bëni gjithashtu një përpjekje për të qenë shpirtërorë dhe për tʼu shërbyer të tjerëve gjatë gjithë javës.

Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme ka shumë tradita dhe zakone kulturore që përqendrohen te familja. Për shembull, anëtarët e Kishës ruajnë një natë çdo javë për mbrëmjen e shtëpisë. Veprimtaritë e tjera gjatë gjithë javës përfshijnë mbledhjet e Kishës si një veprimtari ku secili sjell diçka dhe projektet e shërbimit ose grupet rinore për adoleshentë. Shumë nga traditat tona janë standarde si kremtimi i festave me familjet tona. Të tjerat janë më unike si për shembull kur i jepet një bekim i shenjtë një foshnjeje gjatë kishës. Si familje, ne lutemi së bashku, i lexojmë shkrimet e shenjta së bashku dhe të dielën e parë të çdo muaji, ne agjërojmë 24 orë së bashku.

Çdo të diel, ne mblidhemi së bashku për të kënduar himne, për të dëgjuar predikime dhe për t’i mësuar njëri tjetrit për Shpëtimtarin. Kisha është një rimbushje shpirtërore dhe një mënyrë e përkryer për ta mbajtur Jezusin në qendër të jetës sonë. Ne i mirëpresim të gjithë vizitorët që marrin pjesë në shërbimet tona të krishtera dhe adhurojnë me ne.

Oraret e shërbimit në Kishë ndryshojnë nga bashkësia në bashkësi. Sidoqoftë, ju gjithmonë mund të planifikoni për një mbledhje kryesore për këdo si dhe një klasë të veçantë që ndahet sipas grupmoshave ose organizatave.

Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme është një vend i sigurt ku njerëzit mund të vijnë me shpresën për një jetë më të mirë nëpërmjet Jezu Krishtit. Kisha siguron mjete të shenjta, praktika dhe mësime që ju ndihmojnë të krijoni një marrëdhënie me Perëndinë dhe ta ushqeni atë marrëdhënie. Dhe mbi të gjitha këto, të jesh një anëtar i Kishës do të thotë t’i përkasësh një komuniteti njerëzish që interesohen për njëri tjetrin.

Po, edhe si familje individuale edhe si Kishë. Në fund të fundit, nëse lindja dhe Ringjallja e Krishtit nuk ia vlejnë që të kremtohen, atëherë çfarë ia vlen? Ndonjëherë njerëzit na ngatërrojnë me disa fe të krishtera që nuk i kremtojnë ditët e festave, por jini të sigurt që ne i festojmë.

Hapi i parë është të takoheni me misionarët/et. Ata/o do t’ju mësojnë bindjet dhe praktikat bazë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Ata/o gjithashtu mund t’i përgjigjen çdo pyetjeje që keni në lidhje me Kishën dhe t’ju bëjnë të ditur se çfarë pritet nga anëtarët e saj.

Ju gjithashtu duhet të filloni të merrni pjesë në shërbimet e adhurimit. Ju do të zbuloni gëzimin e përkatësisë në një komunitet njerëzish që kujdesen për njëri‑tjetrin dhe përpiqen fort ta ndjekin shembullin e Jezu Krishtit.

Sapo të jeni gati për t’u bashkuar me Kishën, ju mund të zgjidhni që të pagëzoheni dhe të bëheni një anëtar zyrtar. Ju mund të pagëzoheni ose nga misionarët ose nga dikush që keni arritur ta njihni në kishë.