Jini Pjesë e një Komuniteti

Ne jemi njerëz të zakonshëm që përpiqemi të ndjekim shembullin e Jezu Krishtit. Ne e duam njëri tjetrin, e ndihmojmë njëri tjetrin dhe përpiqemi t’i ndjekim mësimet e Jezusit sa më mirë që mundemi. Ejani, bashkohuni me ne dhe përjetoni një ndjesi përkatësie dhe uniteti.

Ejani, adhuroni me ne
Gjejeni një Kishë Pranë Jush

Pyetje të Zakonshme

Njerëzit kanë shumë pyetje në lidhje me “mormonët”, ose e thënë më me respekt, anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Klikoni këtu për të parë listën e plotë.