Shërbesat e së Dielës

Kisha është një strehë nga rrëmuja e jetës së përditshme. Frekuentimi në shërbesat kishtare na jep kohë për t’u përqendruar tek adhurimi i Perëndisë dhe dashuria për njerëzit rreth nesh. Është një rimbushje shpirtërore dhe një mënyrë e përsosur për të na ndihmuar ta kemi Jezusin para nesh dhe qendrën e jetës sonë.

Oraret dhe programet e shërbesës në kishë ndryshojnë nga bashkësia në bashkësi. Sidoqoftë, ju mund të mbështeteni gjithmonë në një format të ngjashëm – një mbledhje kryesore për cilindo dhe një klasë tjetër të ndarë sipas grupmoshave ose interesave të përgjithshme.

Ejani të frekuentoni një shërbesë në kishë. Të gjithë vizitorët janë të mirëpritur!
Gjejeni një Kishë Pranë Jush

Mbledhja e sakramentit

Mbledhja kryesore për cilindo quhet mbledhje sakramenti. Kjo mbledhje përbëhet nga këngë, lutje dhe predikime (ose “biseda”) që jepen nga anëtarë të ndryshëm të bashkësisë çdo javë. Por pjesa më e rëndësishme e mbledhjes është koha kur marrim sakramentin (ose kungimin).

Muzika dhe himnet

Këngët për Shpëtimtarin dhe bekimet tona të shumta na ndihmojnë ta ndiejmë më pranë Perëndinë. Një mbledhje karakteristike sakramenti do të ketë tri deri në katër himne që këndohen nga e gjithë bashkësia. Mund të ketë edhe numra shtesë muzikorë nga kori ose një grup i vogël apo një solist. Ju mund t’i njihni disa nga himnet si “Më Pran’, Per’ndi, tek Ti” dhe “Sa i Madh Je Ti” por ju do të mësoni edhe disa himne të reja. Dhe nuk ka problem nëse stononi! Sidoqoftë ngrijeni zërin ndërsa adhuroni me ne!

Dëshmimi ndaj njëri-tjetrit

Të dielën e parë të çdo muaji, nuk ka predikime si zakonisht. Në vend të kësaj, çdo anëtar i bashkësisë, mund të dalë në foltore dhe t’i shprehë ndjenjat e tij ose të saj rreth ungjillit. Ndërsa i dëgjojmë përvojat e të tjerëve dhe e ndiejmë Shpirtin e Perëndisë të na mbushë zemrat, bindjet dhe besimet tona vetjake mund të forcohen.

Orët mësimore të së dielës

Ose përpara ose pas mbledhjes së sakramentit ka një larmi orësh mësimore të tjera sipas grupmoshës për fëmijët dhe të rriturit. Nëse do të doni t’i frekuentoni këto mbledhje të tjera, pyeteni dikë në kishë dhe ata do të jenë të lumtur t’ju ndihmojnë për ta gjetur klasën e duhur.