Takohuni me Misionarët

Ju i keni parë ata nëpër rrugë. Ata kanë trokitur në derën tuaj. Në fakt, ka mbi 65 000 misionarë kohëplotë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme anekënd botës kurdoherë. Por kush janë ata? Çfarë i frymëzon ata vallë aq sa të shpenzojnë deri në dy vjet për t’u treguar njerëzve rreth Jezusit? Dhe, më e rëndësishmja, çfarë mund të bëjnë ata për t’ju ndihmuar?

Kërkoni një takim me Misionarët
Ne do të bëjmë më të mirën tonë për t’iu përgjigjur pyetjeve tuaja shpirtërore dhe për t’ju ndihmuar që t’i afroheni më shumë Jezu Krishtit.
Takohuni me Misionarët

Pyetje të Zakonshme

Njerëzit kanë shumë pyetje në lidhje me “mormonët”, ose e thënë më me respekt, anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Klikoni këtu për të parë listën e plotë.

Misionarët vijnë nga e gjithë bota. Cilido burrë ose grua që i plotëson standardet e kërkuara, është i/e mirëpritur të shërbejë në një mision kohëplotë, pavarësisht se ku jeton.

Jo. Shërbimi në mision nuk është një kërkesë për askënd. Ne besojmë se misioni është një kohë mësimi, shërbimi dhe rritjeje, kështu që nxitet por asnjëherë nuk kërkohet.

Jo. Në fakt, shumë misionarë i mbulojnë vetë shpenzimet e tyre. Misionarët dhe pjesëtarët e tyre të familjes shpesh kursejnë për misione që vite përpara.

Jo. Në fakt, “Elder” [“Plaku”] nuk është një emër, por një titull. Misionarët meshkuj thirren “Elder” [“Plaku”], shoqëruar me mbiemrin e tyre dhe misionaret femra në mënyrë të ngjashme thirren “Motra”, të shoqëruara me mbiemrin e tyre. “Plaku” dhe “Motra” janë tituj respekti dhe nderi.

Jo. Udhëheqësit e frymëzuar të Kishës e caktojnë çdo misionar në një zonë të caktuar se ku do të shërbejnë. Disa do të rrinë në vendin e tyre të lindjes dhe disa do të shkojnë jashtë vendit, por të gjithë misionarët shërbejnë duke e ditur si përfundim që thirrja vjen nga Perëndia.

Në varësi të ditëve, ju mund t’i gjeni misionarët duke vizituar të tjerët, duke dalë vullnetarë në komunitet, duke dhënë mësim rreth Perëndisë dhe më tepër. Ata nuk janë kurrë tepër të zënë me punë për t’ju ndihmuar.

Puna në dyshe i ndihmon misionarët/et për të qenë të sigurt. Gjithashtu i përngjan mënyrës se si Jezusi udhëzoi: “Pastaj ai i thirri te vetja të dymbëdhjetët dhe filloi t’i dërgojë dy nga dy” (Marku 6:7).

Ka mbi 65000 misionarë kohëplotë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme anekënd botës. Ka të ngjarë që në zonën tuaj vendore të ketë misionarë.