Takohuni me Misionarët

Ju i keni parë ata nëpër rrugë. Ata kanë trokitur në derën tuaj. Në fakt, ka mbi 65 000 misionarë kohëplotë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme anekënd botës kurdoherë. Por kush janë ata? Çfarë i frymëzon ata vallë aq sa të shpenzojnë deri në dy vjet për t’u treguar njerëzve rreth Jezusit? Dhe, më e rëndësishmja, çfarë mund të bëjnë ata për t’ju ndihmuar?

Kërkoni një takim me Misionarët
Ne do të bëjmë më të mirën tonë për t’iu përgjigjur pyetjeve tuaja shpirtërore dhe për t’ju ndihmuar që t’i afroheni më shumë Jezu Krishtit.
Takohuni me Misionarët

Pyetje të Zakonshme

Njerëzit kanë shumë pyetje në lidhje me “mormonët”, ose e thënë më me respekt, anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Klikoni këtu për të parë listën e plotë.