Si mund të më ndihmojnë misionarët?

Ndërsa marrëdhënia juaj me Perëndinë mund të jetë thellësisht personale, ndonjëherë ne të gjithë kemi nevojë për pak ndihmë për ta dalluar se çfarë po na thotë Perëndia. Pavarësisht se ku jeni në shtegun tuaj shpirtëror, misionarët mund t’ju mësojnë parime dhe pikëpamje të ungjillit që mund t’ju ndihmojnë në udhën tuaj. Mendojini ata si trajnerë shpirtërorë që do:

  • T’ju ndihmojnë të ndiheni më afër Perëndisë
  • T’ju tregojnë se si të luteni dhe të merrni përgjigje prej Tij
  • T’ju ndihmojnë të gjeni përgjigje për pyetjet tuaja shpirtërore
  • T’ju japin mësim për Shpëtimtarin Jezu Krisht dhe ungjillin e Tij
  • T’ju ndihmojnë t’i kuptoni shkrimet e shenjta
  • T’ju përkrahin gjatë sfidave tuaja vetjake
  • Të nxitin përparimin tuaj drejt pendimit, besimit dhe pagëzimit
  • T’ju paraqitin në një komunitet besimtarësh me të njëjtat mendime, të cilët mund të vazhdojnë t’ju përkrahin në rrugëtimin tuaj shpirtëror
Kërkoni një takim me Misionarët
Ne do të bëjmë më të mirën tonë për t’iu përgjigjur pyetjeve tuaja shpirtërore dhe për t’ju ndihmuar që t’i afroheni më shumë Jezu Krishtit.
Takohuni me Misionarët

Eksploroni më shumë tema

Krijimi i një Familjeje të Fortë

Krijimi i një familjeje është jashtëzakonisht shpërblyes, por mund të jetë i vështirë, sidomos në botën e sotme. Mësoni se si mund ta forconi familjen tuaj dhe ta mbani atë të përqendruar te Perëndia.

Çfarë Bën Komuniteti i Kishës Tonë?

Kisha nuk është thjesht një vend për të adhuruar Perëndinë, është gjithashtu një vend për t’i shërbyer Atij. Dhe një nga mënyrat më të mira për t’i shërbyer Perëndisë është duke u kujdesur për njerëzit rresh nesh.

Si janë shërbimet e kishës?

Kisha është një strehë nga rrëmuja e jetës së përditshme. Frekuentimi në shërbesat kishtare na jep kohë për t’u përqendruar tek adhurimi i Perëndisë dhe dashuria për njerëzit rreth nesh. Është një rimbushje shpirtërore dhe një mënyrë e përsosur për të na ndihmuar ta kemi Jezusin para nesh dhe qendrën e jetës sonë.

Si Bëheni Anëtarë/e?

Njerëzit mund të mësojnë rreth Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në shumë mënyra. Ju mund të frekuentoni mbledhjet e kishës, të pyesni miq që janë anëtarë se çfarë besojnë ose të takoheni me misionarët tanë. Pasi të mësoni rreth Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe dëshironi të bëheni anëtar/e, ju mund të zgjidhni të pagëzoheni.

Si të Lutemi

Lutja është më e thjeshtë nga sa mund ta mendoni. Perëndia është Ati ynë i dashur në Qiell dhe Ai dëshiron që të na dëgjojë.

Çfarë na Mëson Bibla e Shenjtë?

Bibla e Shenjtë na mëson se gjatë gjithë historisë, dashuria e Perëndisë për fëmijët e Tij nuk reshti kurrë.

Çfarë ndodhi me Kishën e Jezusit?

Kur Jezusi ishte në tokë, Ai themeloi Kishën e Tij. Po e njëjta Kishë ekziston sot.