Gjërat që Mund të Priten nga një Mësim me Misionarët

Ata do të luten me ju

Ata do t’ju kërkojnë ta nisni me një lutje. Nëse jeni të gatshëm, ata madje mund t’ju kërkojnë juve që ta bëni lutjen. Synimi është ta ftoni Shpirtin e Shenjtë që të jetë pjesë e bashkëbisedimit.

Ata do të lexojnë me ju

Ata do të lexojnë pjesë nga Bibla. Ata do t’ju paraqitin Librin e Mormonit gjithashtu. Ashtu si një libër tjetër i shenjtë që na mëson rreth Jezusit, ai është një shoqërues i përkryer i Biblës dhe mund t’ju ndihmojë ta përmirësoni marrëdhënien tuaj me Perëndinë. Misionarët do t’ju japin një kopje falas dhe do t’ju ftojnë që ta lexoni atë dhe të luteni për të zbuluar nëse është i vërtetë.

Nëse do t’i lejoni vetes ta kryeni këtë eksperiment të thjeshtë, kemi besimin që do të merrni një përgjigje ndaj lutjeve tuaja.

Kërkoni një takim me Misionarët
Ne do të bëjmë më të mirën tonë për t’iu përgjigjur pyetjeve tuaja shpirtërore dhe për t’ju ndihmuar që t’i afroheni më shumë Jezu Krishtit.
Takohuni me Misionarët

Ata do t’ju përgjigjen pyetjeve tuaja

Ndërsa flitni me misionarët dhe bëni pyetje, ju do të arrini të gjeni përgjigje ndaj pyetjeve që keni. Misionarët do të caktojnë një orar për t’u takuar me ju përsëri që të diskutoni më shumë. Gjatë takimeve tuaja të njëpasnjëshme, ata do t’ju mësojnë më shumë rreth Biblës, Librit të Mormonit, besimit, pendimit dhe doktrinave të tjera kyç të ungjillit të Jezu Krishtit. Mbi të gjitha, misionarët do ta respektojnë kohën tuaj dhe dëshirën tuaj për t’u takuar me ta përsëri ose jo.

Nëse kjo ju duket interesante ose madje e dobishme për ju, ne ju nxitim që të regjistroheni për një takim pa detyrime e pa zotime me misionarët.

Na lejoni t’ju ndihmojmë që ta forconi marrëdhënien tuaj me Jezu Krishtin!
Planifikoni një Takim

Eksploroni më shumë tema

Si të Lutemi

Lutja është më e thjeshtë nga sa mund ta mendoni. Perëndia është atje dhe do t’i dëgjojë dhe do t’u përgjigjet lutjeve tuaja.

Çfarë Është Libri i Mormonit?

Libri i Mormonit është një dëshmi tjetër e Jezu Krishtit.

Çfarë Bën Komuniteti i Kishës Tonë?

Kisha nuk është thjesht një vend për të adhuruar Perëndinë, është gjithashtu një vend për t’i shërbyer Atij. Dhe një nga mënyrat më të mira për t’i shërbyer Perëndisë është duke u kujdesur për njerëzit rresh nesh.

Si janë shërbimet e kishës?

Kisha është një strehë nga rrëmuja e jetës së përditshme. Frekuentimi në shërbesat kishtare na jep kohë për t’u përqendruar tek adhurimi i Perëndisë dhe dashuria për njerëzit rreth nesh. Është një rimbushje shpirtërore dhe një mënyrë e përsosur për të na ndihmuar ta kemi Jezusin para nesh dhe qendrën e jetës sonë.

Si Bëheni Anëtarë/e?

Njerëzit mund të mësojnë rreth Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në shumë mënyra. Ju mund të frekuentoni mbledhjet e kishës, të pyesni miq që janë anëtarë se çfarë besojnë ose të takoheni me misionarët tanë. Pasi të mësoni rreth Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe dëshironi të bëheni anëtar/e, ju mund të zgjidhni të pagëzoheni.

Krijimi i një Familjeje të Fortë

Krijimi i një familjeje është jashtëzakonisht shpërblyes, por mund të jetë i vështirë, sidomos në botën e sotme. Mësoni se si mund ta forconi familjen tuaj dhe ta mbani atë të përqendruar te Perëndia.

Çfarë na Mëson Bibla e Shenjtë?

Bibla e Shenjtë na mëson se gjatë gjithë historisë, dashuria e Perëndisë për fëmijët e Tij nuk reshti kurrë.

Çfarë ndodhi me Kishën e Jezusit?

Kur Jezusi ishte në tokë, Ai themeloi Kishën e Tij. Po e njëjta Kishë ekziston sot.