Kush Janë Misionarët?

Misionarët janë anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme që largohen nga shtëpitë e tyre për 18 muaj deri në 2 vjet për t’u shërbyer të tjerëve dhe për ta përhapur ungjillin.

Ata vijnë nga e gjithë bota. Ata ose janë të rinj të rritur ose çifte të martuar në moshën e pensionit. Por cilado qoftë mosha e tyre, motivimi i tyre është i sinqertë – ata largohen nga shtëpitë dhe familjet deri në dy vjet për të bërë atë që Jezusi u mësoi apostujve të Tij:

Më së shumti … njerëz krejt të zakonshëm

Misionarët janë thjesht njerëz të zakonshëm si ju dhe unë. Përpara se të largoheshin për në mision, ata qenë studentë, punonjës, atletë, të dhënë pas librave, muzikantë, kështu pra, e krijuat një ide. Pas shërbimit të tyre, ata do të kthehen në shtëpi që të përfundojnë universitetin, të punojnë dhe të krijojnë një familje dhe të jetojnë një jetë krejt normale.

Dy e nga dy

Ju do t’i shihni më shpesh misionarët si çifte, gjë e cila është për t’i dhënë siguri njëri-tjetrit dhe për të ndjekur shembullin që Jezusi vendosi për lajmëtarët e Tij:

Misionarët kanë një shoqërues ngado që shkojnë, që ndihmon t’i mbajë në siguri dhe të përqendruar në një gjë: në ndihmën ndaj të tjerëve që t’i afrohen më shumë Perëndisë.

Kërkoni një takim me Misionarët
Ne do të bëjmë më të mirën tonë për t’iu përgjigjur pyetjeve tuaja shpirtërore dhe për t’ju ndihmuar që t’i afroheni më shumë Jezu Krishtit.
Takohuni me Misionarët
Lejoni që t’ju sjellin te dera një Libër Mormoni
Kërkoni një Kopje Falas

Pyetje të Zakonshme

Njerëzit kanë shumë pyetje në lidhje me “mormonët”, ose e thënë më me respekt, anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Klikoni këtu për të parë listën e plotë.

Çdo anëtar i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme ka një detyrë për ta shpërndarë ungjillin; megjithatë, është gjithmonë një zgjedhje për këdo që të shërbejë një mision kohëplotë. Njerëzit e rinj në moshë nxiten veçanërisht që të shërbejnë një mision sepse është një mundësi e shkëlqyer nxënieje, shërbimi dhe rritjeje.

Jo. Në fakt, shumë misionarë/e e paguajnë vetë [çdo gjë] sipas mënyrës së tyre për misionin. Shpesh, ata do të kursejnë vite me radhë. Ndonjëherë, familjet do të bëjnë sakrifica financiare për të dërguar një misionar/e.

Jo. Në fakt, “Plaku” nuk është një emër por një titull për misionarët meshkuj. Misionareve femra u drejtohen në mënyrë të ngjashme si “Motra”, që pasohet nga mbiemri i tyre. “Plaku” dhe “Motra” janë tituj respekti dhe nderi.

Jo. Udhëheqësit e frymëzuar të Kishës e caktojnë çdo misionar në një zonë të caktuar se ku do të shërbejnë. Disa do të rrinë në vendin e tyre të lindjes dhe disa do të shkojnë jashtë vendit, por të gjithë misionarët shërbejnë duke e ditur si përfundim që thirrja vjen nga Perëndia.

Në varësi të ditëve, ju mund t’i gjeni misionarët duke vizituar të tjerët, duke dalë vullnetarë në komunitet, duke dhënë mësim rreth Perëndisë dhe më tepër. Ata nuk janë kurrë tepër të zënë me punë për t’ju ndihmuar.

Puna në dyshe i ndihmon misionarët/et për të qenë të sigurt. Gjithashtu i përngjan mënyrës se si Jezusi udhëzoi: “Pastaj ai i thirri te vetja të dymbëdhjetët dhe filloi t’i dërgojë dy nga dy” (Marku 6:7).

Ka mbi 65000 misionarë kohëplotë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme anekënd botës. Ka të ngjarë që në zonën tuaj vendore të ketë misionarë.

Eksploroni më shumë tema

Ndjekja e Jezu Krishtit

Kush është Jezu Krishti? Jezusi është Shpëtimtari i botës. Ndërsa e ndjekim Atë, ne gjejmë paqe dhe lumturi më të madhe në jetë.

Si të Lutemi

Lutja është më e thjeshtë nga sa mund ta mendoni. Perëndia është Ati ynë i dashur në Qiell dhe Ai dëshiron që të na dëgjojë.

Parimet e Ungjillit

Parimet bazë të ungjillit janë besimi, pendimi, pagëzimi dhe marrja e Frymës së Shenjtë.

Çfarë Është Libri i Mormonit?

Libri i Mormonit është një dëshmi tjetër e Jezu Krishtit.

Shërbimet e adhurimit

Kisha është një strehë nga rrëmuja e jetës së përditshme. Frekuentimi në shërbesat kishtare na jep kohë për t’u përqendruar tek adhurimi i Perëndisë dhe dashuria për njerëzit rreth nesh. Është një rimbushje shpirtërore dhe një mënyrë e përsosur për të na ndihmuar ta kemi Jezusin para nesh dhe qendrën e jetës sonë.

Si Bëheni Anëtarë/e?

Njerëzit mund të mësojnë rreth Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në shumë mënyra. Ju mund të frekuentoni mbledhjet e kishës, të pyesni miq që janë anëtarë se çfarë besojnë ose të takoheni me misionarët tanë. Pasi të mësoni rreth Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe dëshironi të bëheni anëtar/e, ju mund të zgjidhni të pagëzoheni.

Çfarë na Mëson Bibla e Shenjtë?

Bibla e Shenjtë na mëson se gjatë gjithë historisë, dashuria e Perëndisë për fëmijët e Tij nuk reshti kurrë.

Çfarë ndodhi me Kishën e Jezusit?

Kur Jezusi ishte në tokë, Ai themeloi Kishën e Tij. Po e njëjta Kishë ekziston sot.

Çfarë Bën Komuniteti i Kishës Tonë?

Kisha nuk është thjesht një vend për të adhuruar Perëndinë, është gjithashtu një vend për t’i shërbyer Atij. Dhe një nga mënyrat më të mira për t’i shërbyer Perëndisë është duke u kujdesur për njerëzit rresh nesh.

Krijimi i një Familjeje të Fortë

Krijimi i një familjeje është jashtëzakonisht shpërblyes, por mund të jetë i vështirë, sidomos në botën e sotme. Mësoni se si mund ta forconi familjen tuaj dhe ta mbani atë të përqendruar te Perëndia.