Takohuni me misionarët përmes internetit ose fizikisht

Gjeni ngushëllim te biseda me misionarët. Ne mund të lexojmë shkrimet e shenjta me ju dhe t’ju ndihmojmë të gjeni paqe nëpërmjet lutjes.

Emri Ju lutemi shkruani një vlerë
Mbiemri Ju lutemi shkruani një vlerë
Adresa e Postës Elektronike Ju lutemi shkruani një vlerë
Ju lutemi, përzgjidhni një qark Ju lutemi, përzgjidhni një vend
Ju lutemi, përzgjidhni një vend
Sorry, we couldn't find any addresses that would help you.
Emri i Rrugës Ju lutemi, shkruani një adresë
Qyteti Ju lutemi, shkruani një emër qyteti
Qarku Ju lutemi, përzgjidhni një shtet
Ju lutemi, përzgjidhni një shtet
Numri i telefonit celular (për të lënë orar) Ju lutemi shkruani një vlerë

Temat për diskutim

ME DËSHIRË: A ka ndonjë temë ose pyetje specifike që do të donit ta diskutonit gjatë takimit tonë? (p.sh. Si ta ndiej dashurinë e Perëndisë për mua?) Ju lutemi shkruani një vlerë

A do të ishit i/e interesuar për të ardhur në Kishë me ne?

A do të ishit i/e interesuar për të ardhur në Kishë me ne? Please select an option.
A duket i saktë ky informacion?
Emri dhe adresa e postës elektronike
Adresa dhe telefoni
Informacion shtesë

E kuptoj se misionarët do të vihen në kontakt me mua për t’u dhënë përgjigje pyetjeve të mia e për të shpërndarë një mesazh lartësues.

E kuptoj se misionarët do të vihen në kontakt me mua për t’u dhënë përgjigje pyetjeve të mia e për të shpërndarë një mesazh lartësues. Please select an option
Emri Ju lutemi shkruani një vlerë
Mbiemri Ju lutemi shkruani një vlerë
Adresa e Postës Elektronike Ju lutemi shkruani një vlerë
Ju lutemi, përzgjidhni një qark Ju lutemi, përzgjidhni një vend
Ju lutemi, përzgjidhni një vend
Sorry, we couldn't find any addresses that would help you.
Emri i Rrugës Ju lutemi, shkruani një adresë
Qyteti Ju lutemi, shkruani një emër qyteti
Qarku Ju lutemi, përzgjidhni një shtet
Ju lutemi, përzgjidhni një shtet
Numri i telefonit celular (për të lënë orar) Ju lutemi shkruani një vlerë

Temat për diskutim

ME DËSHIRË: A ka ndonjë temë ose pyetje specifike që do të donit ta diskutonit gjatë takimit tonë? (p.sh. Si ta ndiej dashurinë e Perëndisë për mua?) Ju lutemi shkruani një vlerë

A do të ishit i/e interesuar për të ardhur në Kishë me ne?

A do të ishit i/e interesuar për të ardhur në Kishë me ne? Please select an option.
A duket i saktë ky informacion?
Emri dhe adresa e postës elektronike
Adresa dhe telefoni
Informacion shtesë

E kuptoj se misionarët do të vihen në kontakt me mua për t’u dhënë përgjigje pyetjeve të mia e për të shpërndarë një mesazh lartësues.

E kuptoj se misionarët do të vihen në kontakt me mua për t’u dhënë përgjigje pyetjeve të mia e për të shpërndarë një mesazh lartësues. Please select an option

Kërkoni një Libër Mormoni

Misionarët do t’ju dorëzojnë një kopje në dorë dhe do t’ju japin një vështrim të përgjithshëm. Ose ju mund të lexoni ose dëgjoni në internet dhe ne do të takohemi me ju virtualisht.

Emri Ju lutemi shkruani një vlerë
Mbiemri Ju lutemi shkruani një vlerë
Adresa e Postës Elektronike Ju lutemi shkruani një vlerë
Ju lutemi, përzgjidhni një qark Ju lutemi, përzgjidhni një vend
Ju lutemi, përzgjidhni një vend
Sorry, we couldn't find any addresses that would help you.
Emri i Rrugës Ju lutemi, shkruani një adresë
Qyteti Ju lutemi, shkruani një emër qyteti
Qarku Ju lutemi, përzgjidhni një shtet
Ju lutemi, përzgjidhni një shtet
Numri i telefonit celular (për të lënë orar) Ju lutemi shkruani një vlerë

Çfarë ju shtyu të bënit kërkesë? (Përzgjidhini të gjitha ato që gjejnë zbatim)

Çfarë ju shtyu të bënit kërkesë? (Përzgjidhini të gjitha ato që gjejnë zbatim) Please select an option.

A do të ishit i/e interesuar për të ardhur në Kishë me ne?

A do të ishit i/e interesuar për të ardhur në Kishë me ne? Please select an option.
A duket i saktë ky informacion?
Emri dhe adresa e postës elektronike
Adresa dhe telefoni
Informacion shtesë

E kuptoj se misionarët do të vihen në kontakt me mua për të lexuar dhe diskutuar për Librin e Mormonit.

E kuptoj se misionarët do të vihen në kontakt me mua për të lexuar dhe diskutuar për Librin e Mormonit. Please select an option