A Keni Pyetje? Ne Mund të Ndihmojmë.

Nëse dëshironi të mësoni më shumë, keni ardhur në vendin e duhur.

Takohuni me misionarët

Ka mbi 65000 misionarë kohëplotë anekënd botës kurdoherë. Cili është misioni i tyre? Për t’i ndihmuar njerëzit t’i afrohen më shumë Jezusit. Ata mund t’ju mësojnë se si të luteni, t’ju ndihmojnë të kuptoni Biblën dhe shkrime të tjera të shenjta dhe t’ju sfidojnë të bëni ndryshme në jetën tuaj që çojnë në lumturi dhe përmbushje më të madhe.

Kërkoni një Libër të Mormonit

Ju mund t’i afroheni më shumë Perëndisë duke lexuar fjalët e Tij. Ne jemi më se të gatshëm t’i dërgojmë misionarët me një kopje falas të shkrimeve të shenjta që t’ju ndihmojnë përgjatë shtegut drejt njohurisë më të madhe shpirtërore dhe lumturisë.

Kërkoni një Libër të Mormonit
Kërkojeni Tani