Ide për Shërbim të Përditshëm nga Nisma “Ndriçoje Botën”

Ne mund ta bëjmë këtë periudhë të Krishtlindjes më të lumtur duke treguar dashuri në të njëjtën mënyrë se si e tregoi Jezusi gjatë shërbesës së Tij në vdekshmëri. Nëse nuk je i sigurt se si, këto sugjerime janë një vend i shkëlqyer për të filluar.

Na ndiq në rrjetet shoqërore për më shumë material për Krishtlindjen

Më Shumë Mënyra për ta Ndriçuar Botën