Maria duke mbajtur foshnjën Jezus
Një film i shkurtër rreth lindjes së Jezu Krishtit

Ky dramatizim 18‑minutësh i historisë së lindjes së Krishtit tregon me hollësi të gjalla ngjarjet e shenjta që gjenden tek Ungjilli sipas Mateut dhe Llukës në Bibël. Udhëto me Jozefin dhe Marien nga Nazareti drejt Bethlehemit. Dëshmoje nderimin e barinjve në fushat e Judesë. Ndieje gëzimin e Dijetarëve teksa gjunjëzohen përpara Dritës së Botës – Shpëtimtarit Jezu Krisht.

Më Shumë Mënyra për ta Ndriçuar Botën