Dy misionarë luajnë me kitarë dhe duartrokasin përjashta

Studio me Ne, Ndiej Gëzim

Këtë dhjetor, rijeto bukurinë dhe madhështinë e historisë së Krishtlindjes teksa studion shkrimet e shenjta me misionarët tanë.

Emri
Ju lutemi, shkruani një vlerë
Mbiemri
Ju lutemi, shkruani një vlerë
Adresa e Postës Elektronike
Ju lutemi, shkruani një vlerë
Ju lutemi, përzgjidhni një qark
Ju lutemi, përzgjidhni një vend
Ju lutemi, përzgjidhni një vend
Na vjen keq, nuk mund të gjenim ndonjë adresë që do t’ju ndihmonte.
Emri i Rrugës
Ju lutemi, shkruani një adresë
Përse na nevojitet adresa juaj? Si takimet përmes internetit edhe ato fizike kryhen nga misionarët në zonën tuaj vendore.
Nr. i apartamentit, hyrjes ose njësisë
Ju lutemi, shkruani një vlerë
Qyteti
Ju lutemi, shkruani një emër qyteti
Qarku
Ju lutemi, përzgjidhni një shtet
Ju lutemi, përzgjidhni një shtet
Telefonit celular
Ju lutemi, shkruani një vlerë
Për të lënë orar
A duket i saktë ky informacion?
Emri dhe adresa e postës elektronike
Adresa dhe telefoni

E kuptoj se misionarët do të vihen në kontakt me mua për t’u dhënë përgjigje pyetjeve të mia e për të shpërndarë një mesazh lartësues.

E kuptoj se misionarët do të vihen në kontakt me mua për t’u dhënë përgjigje pyetjeve të mia e për të shpërndarë një mesazh lartësues.
Please select an option

Qoftë nëse të intereson Lluka 2 ose ndonjë pjesë tjetër nga Bibla, do të kesh disa udhëzues miqësorë për të të ndihmuar që të gjesh një ndjesi të re paqeje dhe qëllimi këtë dhjetor.

Çfarë temash mund të studiojmë?

Kjo varet nga ty. Si fillim, mund:

  • Të shqyrtosh lutjen në shkrimet e shenjta.
  • Të studiosh historinë e Krishtlindjes.
  • Të mësosh se si ta forcosh marrëdhënien tënde me Perëndinë.
  • Të mësosh se si Jezusi mund të të sjellë paqe ty dhe njerëzve të tu të dashur.

Më Shumë Mënyra për ta Ndriçuar Botën