Motra misionare luajnë në piano me një familje

Eja më Pranë Jezu Krishtit

Qoftë nëse dëshiron të fitosh këndvështrime për Biblën, të mësosh si t’i lutesh Perëndisë ose të diskutosh se si mësimet e Jezu Krishtit mund t’i sjellin gëzim e paqe familjes tënde, misionarët tanë miqësorë në zonën tënde janë gati të takohen me ty përmes internetit ose fizikisht.

Emri
Ju lutemi, shkruani një vlerë
Mbiemri
Ju lutemi, shkruani një vlerë
Adresa e Postës Elektronike
Ju lutemi, shkruani një vlerë
Ju lutemi, përzgjidhni një qark
Ju lutemi, përzgjidhni një vend
Ju lutemi, përzgjidhni një vend
Na vjen keq, nuk mund të gjenim ndonjë adresë që do t’ju ndihmonte.
Emri i Rrugës
Ju lutemi, shkruani një adresë
Përse na nevojitet adresa juaj? Si takimet përmes internetit edhe ato fizike kryhen nga misionarët në zonën tuaj vendore.
Nr. i apartamentit, hyrjes ose njësisë
Ju lutemi, shkruani një vlerë
Qyteti
Ju lutemi, shkruani një emër qyteti
Qarku
Ju lutemi, përzgjidhni një shtet
Ju lutemi, përzgjidhni një shtet
Telefonit celular
Ju lutemi, shkruani një vlerë
Për të lënë orar
A duket i saktë ky informacion?
Emri dhe adresa e postës elektronike
Adresa dhe telefoni

E kuptoj se misionarët do të vihen në kontakt me mua për t’u dhënë përgjigje pyetjeve të mia e për të shpërndarë një mesazh lartësues.

E kuptoj se misionarët do të vihen në kontakt me mua për t’u dhënë përgjigje pyetjeve të mia e për të shpërndarë një mesazh lartësues.
Please select an option

Për çfarë do të flasin misionarët?

Kjo varet nga ty. Si fillim, mund:

  • Të mësosh si të gjesh paqe nëpërmjet lutjes.
  • Të studiosh historinë e Krishtlindjes në Bibël.
  • Të shohësh dhe të diskutosh për filmin e shkurtër “Krishti Fëmijë”.
  • Të mësosh më shumë rreth Kishës sonë.

Më Shumë Mënyra për ta Ndriçuar Botën