Shkarkimet

Përdorini këto burime për një Krishtlindje më domethënëse, qoftë ajo diçka për veten tuaj ose diçka për ta ndarë me dikë tjetër.

...

Bota Ka Nevojë për Dritën Tënde

1:21

...
Një grua duke mbuluar një burrë të pastrehë me pallton e vet
Një grua duke mbuluar një burrë të pastrehë me pallton e vet

Ndriçoje Botën me Dashuri

Ne të gjithë mund të luajmë një rol në historinë e Krishtlindjes.

1:21

...
Maria duke mbajtur foshnjën Jezus
Maria duke mbajtur foshnjën Jezus

Krishti Fëmijë

Skena e Lindjes së Krishtit merr jetë me hollësi të gjalla gjatë këtij filmi të shkurtër 18‑minutësh.

17:57

words and things

Ndriçojeni Telefonin Tuaj ose Ekranin e Kompjuterit Tuaj me Sfonde Krishtlindjeje

Ftoni Paqe në Shtëpinë Tuaj

Takohu me misionarët ose fto dikë tjetër që të takohet me ta në shtëpinë tënde.

Emri
Ju lutemi, shkruani një vlerë
Mbiemri
Ju lutemi, shkruani një vlerë
Adresa e Postës Elektronike
Ju lutemi, shkruani një vlerë
Ju lutemi, përzgjidhni një qark
Ju lutemi, përzgjidhni një vend
Ju lutemi, përzgjidhni një vend
Na vjen keq, nuk mund të gjenim ndonjë adresë që do t’ju ndihmonte.
Emri i Rrugës
Ju lutemi, shkruani një adresë
Përse na nevojitet adresa juaj? Si takimet përmes internetit edhe ato fizike kryhen nga misionarët në zonën tuaj vendore.
Nr. i apartamentit, hyrjes ose njësisë
Ju lutemi, shkruani një vlerë
Qyteti
Ju lutemi, shkruani një emër qyteti
Qarku
Ju lutemi, përzgjidhni një shtet
Ju lutemi, përzgjidhni një shtet
Telefonit celular
Ju lutemi, shkruani një vlerë
Për të lënë orar

Temat për diskutim

Ju lutemi, shkruani një vlerë
ME DËSHIRË: A ka ndonjë temë ose pyetje specifike që do të donit ta diskutonit gjatë takimit tonë? (p.sh. Si ta ndiej dashurinë e Perëndisë për mua?)
A duket i saktë ky informacion?
Emri dhe adresa e postës elektronike
Adresa dhe telefoni
Informacion shtesë

E kuptoj se misionarët do të vihen në kontakt me mua për t’u dhënë përgjigje pyetjeve të mia e për të shpërndarë një mesazh lartësues.

E kuptoj se misionarët do të vihen në kontakt me mua për t’u dhënë përgjigje pyetjeve të mia e për të shpërndarë një mesazh lartësues.
Please select an option

Më Shumë Mënyra për ta Ndriçuar Botën