Mirë se Vini

Këtë Krishtlindje, ejani më afër Jezusit duke parë filmin e ri të shkurtër mbi lindjen e Tij. Mendoni mënyra se si ju mund të merrni pjesë në nismën #NdriçojeBotën dhe ta shndërroni Krishtlindjen në një periudhë shërbimi. Bashkohuni me ne teksa e ndjekim shembullin e Shpëtimtarit duke u dhënë shërbesë të tjerëve një e nga një – pikërisht ashtu siç bëri Ai.

...
Fëmija Krisht
17:56

Si mund të ndihmoni në nismën #NdriçojeBotën në këtë periudhë? Këtu janë disa ide për shërbim për çdo ditë deri në Krishtlindje. Veprimet tuaja të vogla të shërbimit do të sjellin një ndryshim të madh në jetën e njerëzve përreth jush. Tregojini përvojat tuaja në internet duke përdorur thurjen #NdriçojeBotën.

Merrni kalendarin e shërbimit të këtij viti për nismën #NdriçojeBotën

Jezusi dha mësim se Ati ynë Qiellor na gjendet pranë kur zgjatemi drejt Tij. Ndërsa krijojmë një marrëdhënie me Perëndinë, ne mund ta përdorim fuqinë e Tij që të na ndihmojë t’i mposhtim sfidat tona. Ju mund ta filloni udhëtimin tuaj të njohjes së Perëndisë duke zhvilluar besim, duke u penduar për mëkatet tuaja, duke u pagëzuar dhe duke marrë dhuratën e Frymës së Shenjtë. Vazhdoni në shtegun drejt Perëndisë duke iu lutur Atij, duke e lexuar fjalën e Tij, duke shkuar në kishë, duke mësuar për Jezusin dhe duke iu shërbyer të tjerëve.