Unë Mund të Bëj Gjithçka me Anë të Krishtit

Kur kthehemi drejt Jezu Krishtit, ne jemi në gjendje të bëjmë gjëra që kurrë nuk i ëndërruam se ishin të mundshme. Ose mund t’u mbijetojmë gjërave që do të donim të mos i hasnim kurrë.

Filipianëve 4:11–13

11 Nuk e them këtë se jam në nevojë, sepse unë jam mësuar të kënaqem në gjëndjen që jam.

12 Unë di të jem i përunjur dhe di të jetoj edhe në bollëk; në çdo vend dhe për çdo gjë jam mësuar të nginjem dhe të kem uri, të kem me tepri dhe të vuaj në ngushticë.

13 Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon.

Forcojeni marrëdhënien tuaj me Jezusin
Studimi Falas i Biblës