Jozueut 1:9 – Ji i Fortë dhe Trim

Jeta mund të jetë plot sfida, hidhërime dhe vendime të vështira. Por edhe në mes të vështirësisë, Zoti na këshillon të jemi të fortë dhe të guximshëm. Të kuptuarit e Jozueut 1:9 në Bibël mund të na ndihmojë të përballemi me gjërat e rënda me besim e vetëbesim.

Sfidat e Jozueut

Fëmijët e Izraelit ishin endur nëpër shkretëtirë për 40 vjet dhe Jozueut iu desh t’i udhëhiqte ata drejt tokës së premtuar. Atij do t’i duhej ta merrte tokën nga banorët e atëhershëm të saj, të luftonte e të udhëhiqte betejat dhe të jepte udhëheqje shpirtërore për një grup të madh njerëzish. Teksa po ndiente peshën dërrmuese të detyrës që ishte përpara tij, Zoti i ofroi këto fjalë nxitjeje:

Këto fjalë ngushëlluese mund të gjejnë zbatim për ne të gjithë kur përpiqemi të jetojmë një jetë të mirë dhe t’i mposhtim sfidat tona të pashoqe.

Çfarë do të thotë të jesh i fortë?

Pjesë e të qenit të fortë dhe trima do të thotë të mirëbesojmë te Zoti si burimi ynë i vërtetë i forcës. Në rastin e Jozueut, ai nuk i kishte të gjitha përgjigjet për sfidat që ishin përpara tij. Por ai mori këshillën që prapëseprapë të shkonte përpara, duke vepruar me besim. Si Jozueu, ne rrallëherë i kemi të gjitha përgjigjet për sfidat tona vetjake. Por Perëndia premton se kur kthehemi tek Ai për udhërrëfim, ne do t’ia dalim mbanë. Perëndia është i gjithëfuqishëm dhe i gjithëdijshëm. Ai i ka përgjigjet dhe forcën që na nevojitet për t’u përballur me çfarëdo sfide përpara nesh. Ai ishte me Jozueun dhe Ai do të jetë me ne.

Si mund të jemi të fortë dhe trima?

Të jemi të fortë dhe trima zakonisht nuk kërkon ndonjë gjest madhështor. Më shpesh, përbëhet nga vendime të vogla që i marrim çdo ditë, të cilat tregojnë mirëbesimin tonë te Perëndia. Kur e kërkojmë me lutje drejtimin e Tij, kur e studiojmë fjalën e Tij dhe e ndjekim shembullin e Tij çdo ditë, ne do të kemi guximin që të heqim dorë nga frika dhe të përballemi me sfidat tona me besim.